Translations:Install/34/hy

Revision as of 09:28, August 18, 2015 by Norayr (Talk | contribs) (Created page with "Եթէ ստիպուած էք օգտագործել UEFI համակարգը մեկնարկելու համար, մենք խորհուրդ ենք տալիս չօգտագործել...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Եթէ ստիպուած էք օգտագործել UEFI համակարգը մեկնարկելու համար, մենք խորհուրդ ենք տալիս չօգտագործել MBR մեկնարկելու համար, քանի որ ոչ բոլոր համակարգիչներն են դա թոյլ տալիս։ Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել UEFI՝ GRUB բեռնելու համար, որը իր հերթին կը բեռնի Լինուքս։ Մենք անուանում ենք այս ձեւը՝ «UEFI + GRUB (GPT)'» ձեւ։