Translations:Funtoo Profiles/2/sk

Revision as of 10:25, September 13, 2015 by Palica (Talk | contribs) (Created page with "Kedysi museli používateľia pridávať veľké množstvo nastavení do /etc/make.conf}}, aby si prispôsobili svoje Gentoo a Funtoo systémy, čo robilo na...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Kedysi museli používateľia pridávať veľké množstvo nastavení do /etc/make.conf, aby si prispôsobili svoje Gentoo a Funtoo systémy, čo robilo nastavenie operačného systému naročnejším, než by to malo byť. V Gentoo Linuxe je možné definovať iba jeden "systémový profil". Think of a system profile as the default settings that Portage uses for building everything on your system. Rather than a single profile, Funtoo Linux uses multiple sub-profiles, and moves many types of settings that are normally stored in /etc/make.conf into the profile system. The following profile types are available in Funtoo Linux: