Changes related to "Category:Install"

This is a list of changes made recently to pages linked from a specified page (or to members of a specified category). Pages on your watchlist are bold.

Recent changes options
Legend:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide minor edits | Show bots | Hide anonymous users | Hide registered users | Hide my edits

Show new changes starting from 05:42, September 5, 2015
   
Page name:

September 4, 2015

     13:20  Install/hy‎‎ (2 changes | history) . . (+174). . [Antranigv‎ (2×)]
     13:20 (cur | prev) . . (+76). . Antranigv (Talk | contribs) (Created page with "Ըստ ցանկութեան, եթէ ունէք առանձին նիշքային համակարգ {{f|/home}} կամ այլ հասցէագրքի համար՝")
     13:07 (cur | prev) . . (+98). . Antranigv (Talk | contribs) (Created page with "Միացնենք նորաստեղծ նիշքային համակարգերը այսպէս, ստեղծելով {{c|/mnt/funtoo}} հասցէագիրքը որպէս տեղակայ...")