Funtoo Linux Ustawianie Lokalizacji

From Funtoo
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Funtoo Linux Localization and the translation is 51% complete.

Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎Türkçe

Ustawianie domyślnego języka

W systemie Funtoo, istnieją dwa pliki konfiguracyjne odpowiedzialne za ustawienia języka: /etc/locale.gen oraz /etc/env.d/00basic. Pierwszy plik ma włączone ustawienia narodowe en_US.UTF-8. Drugi jest domyślnie dostarczanym plikiem, pochodzącym z 'Stage3' i jest odpowiedzialny za lokalizacje en_US.UTF-8 w całym systemie. Nie zaleca się jego edycji. Kolejne kroki poprowadzą Cię przez proces konfigurowania domyślnego języka systemowego na przykładzie języka polskiego. Najpierw edytuj plik /etc/locale.gen:

root # nano -w /etc/locale.gen

Określ preferowaną lokalizację za pomocą towarzyszącemu jej formatowi znaków (w większości przypadków wybierzesz UTF-8):

   Note

Zalecane jest pozostawienie skonfigurowanej lokalizacji en_US.UTF-8 jako rezerwowej.

   /etc/locale.gen
en_US.UTF-8 UTF-8
pl_PL.UTF-8 UTF-8

Aby określić odpowiednie ustawienia narodowe dla systemu, zajrzyj do /usr/share/i18n/SUPPORTED i sprawdź domyślną listę wspieranych ustawień albo przejrzyj katalog /usr/share/i18n/locales/ w poszukiwaniu listy dopuszczalnych konfiguracji.

   Warning

ZDECYDOWANIE ZALECAMY używanie co najmniej jednej lokalizacji UTF-8 odkąd niektóre programy mogą ich wymagać.

Teraz wybrane lokalizacje zostaną wygenerowane:

root # locale-gen
 * Generating 2 locales (this might take a while) with 1 jobs
 * (1/2) Generating en_US.UTF-8 ... [ ok ]
 * (2/2) Generating pl_PL.UTF-8 ... [ ok ]
 * Generation complete

Po zakończeniu, możesz zastosować Twoje ustawienia regionalne w całym systemie. Najpierw wyświetl wszystkie dostępne opcje:

user $ eselect locale list
root ##b##Available targets for the LANG variable:
 [1]  C
 [2]  POSIX
 [3]  pl_CA.utf8
 [4]  en_US.utf8 *
 [ ]  (free form)

Niebieska gwiazdka wskazuje bieżące domyślne ustawienia regionalne systemu. Możesz je teraz zmienić zgodnie z własnym życzeniem:

root # eselect locale set 3
Setting LANG to pl_PL.utf8 ...
Run ". /etc/profile" to update the variable in your shell.

Jako alternatywę, masz możliwość ręcznego ustawienia domyślnych ustawień regionalnych systemu -- najpierw za pomocą preferowanego edytora należy utworzyć ten plik:

   /etc/env.d/02locale
LANG="pl_PL.utf8"

Możesz zweryfikować swoje działania wpisując:

user $ eselect locale show
root ##b##LANG variable in profile:
 pl_PL.utf8

Aby uzyskać natychmiastowy efekt, konieczne jest ponowne załadowanie środowiska:

root # env-update && source /etc/profile
>>> Regenerating /etc/ld.so.cache...

Gratulujemy! Skonfigurowałeś język polski jako swój domyślny język w systemie Funtoo.

Ustawienia menedżera pakietów 'Portage'

Portage używa specjalnej zmiennej L10N, która określa jakie lokalizacje/tłumaczenia instalowane są domyślnie. Po instalacji L10N nie jest zadeklarowana, co powoduje budowanie pakietów tylko w domyślnym języku.

Możliwe jest dostosowanie ustawień L10N poprzez ustawienie zmiennej w pliku /etc/portage/make.conf:

   /etc/portage/make.conf (bash source code)
# Instalacja Angielskich (United States) i Polskich (Poland) tłumaczeń (jeżeli są dostępne)
L10N="en-US pl-PL"

Zmienna LI10N powinna zawierać spacje pomiędzy każdą nazwą lokalizacji. Listę wszystkich wspieranych języków można znaleźć w /usr/portage/profiles/desc/l10n.desc.

Niektóre starsze pakiety nadal używają przestarzałej zmiennej LINGUAS. Możesz ustawić ją w /etc/portage/make.conf:

   /etc/portage/make.conf (bash source code)
LINGUAS="en_US pl_PL"

Używa tej samej składni, ale innych kodów językowych, które można znaleźć w /usr/portage/profiles/desc/linguas.desc.

Po ustawieniu flag USE -- L10N i LINGUAS może być konieczna rekompilacja niektórych pakietów.

root # emerge --ask --newuse --deep --with-bdeps=y @world

Read Your Language

A newly installed Funtoo Linux does not able to read all the languages. You want to read the stuff, say, in Mozilla Firefox. You need to install fonts - A good sign that you have not installed the proper fonts is that the following characters appear as boxes with numbers inside: 日本語フォント

Check if you have your language installed (Chinese) by using the fc-list command from the media-libs/fontconfig ebuild:

root # fc-list :lang=zh

If you are lucky, the right font will be installed, and your apps will also be able to use Chinese as the default language. But in case you not have the right font installed in this way, you need to install them manually.

For Japanese:

root # emerge media-fonts/kochi-substitute

For Chinese:

root # emerge media-fonts/arphicfonts

For Korean:

root # emerge media-fonts/baekmuk-fonts

A very good alternative could be a Noto Fonts by Google, claimed to be a fonts with widest language support:

root # emerge media-fonts/noto

Układ klawiatury (keymap)

Funtoo Linux domyślnie korzysta z klawiatury w języku angielskim. Jeśli używasz innego rodzaju klawiatury, edytuj /etc/conf.d/keymaps i ustaw układ klawiatury dla swojego modelu. Na przykład: pl dla polskiej klawiatury.

root # nano -w /etc/conf.d/keymaps

Input Method

ibus is an Intelligent Input Bus for Linux.

root # emerge -av ibus

You also need to install language table for ibus (Chinese)

root # emerge -av ibus-table-chinese