Translations:Install/21/hy

From Funtoo
Jump to: navigation, search

Ծածկագիրը ներմուծելուց յետոյ պէտք է իմանալ System Rescue CD֊ի IP հասցէն, որ յետոյ կարողանաք կպնել դրան ssh֊ով։ IP հասցէն իմանալու համար հաւաքէք ifconfig հրամանը։