Translations:Install/3/he

From Funtoo
Jump to: navigation, search

המדריך הנוכחי נכתב במטרה לתאר את שלבי ההתקנה של הפצת הלינוקס פאנטו (Funtoo) על מחשבים אישיים נייחים וניידים, תוך שאיפה למזער עד כמה שאפשר את הירידה לפרטים טכניים מיותרים.