Translations:Install/34/hy

From Funtoo
Jump to: navigation, search

Եթէ ստիպուած էք օգտագործել UEFI համակարգը մեկնարկելու համար, մենք խորհուրդ ենք տալիս չօգտագործել MBR մեկնարկելու համար, քանի որ ոչ բոլոր համակարգիչներն են դա թոյլ տալիս։ Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել UEFI՝ GRUB բեռնելու համար, որը իր հերթին կը բեռնի Լինուքս։ Մենք անուանում ենք այս ձեւը՝ «UEFI + GRUB (GPT)'» ձեւ։