Translations:Install/44/hy

From Funtoo
Jump to: navigation, search
   Note

Օգտագործիր այս ձեւը եթէ մեկնարում ես BIOS֊ի միջոցով, եւ քո System Rescue CD սկզբնական ցանկը երկնագոյն է։ Իսկ եթէ կիրառելու ես Նոր ձեւը կտացրու այստեղ որ թռնես UEFI/GPT բաժին