Translations:Install/87/hy

From Funtoo
Jump to: navigation, search

Միացնենք նորաստեղծ նիշքային համակարգերը այսպէս, ստեղծելով /mnt/funtoo հասցէագիրքը որպէս տեղակայման միացման կէտ։