Translations:Install/Introduction/16/pl

From Funtoo
Jump to navigation Jump to search
Styl dokumentacji
Proponujemy teraz wybór read and browse the Install Guide section-by-section. Może on być bardziej odpowiedni dla użytkowników "on-line".