Translations:Install/Introduction/17/pl

From Funtoo
Jump to navigation Jump to search
Nota do Wydania
Aby zapoznać się z ostatnimi zmianami w systemie Funtoo Linux otwórz Release Notes for Funtoo Linux 1.4.