Install/Creating Filesystems/pl

From Funtoo
< Install
Revision as of 21:25, March 27, 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:

Przewodnik Instalacji: Tworzenie systemu plików

Install Guide, Chapter 5 < Prev Next >
   Note

Ten rozdział zawiera instrukcję instalacji dla obydwu formatów dysku: MBR oraz GPT/UEFI. Nie omijaj go!

Przed użyciem nowo utworzonych (w poprzednim rozdziale) partycji muszą być one zainicjowane. Ten proces nazwany jest tworzeniem systemu plików na urządzeniach blokowych. Po utworzeniu metadanych systemu plików na partycjach, można je zamontować i wykorzystać do przechowywania informacji.

Zróbmy to najprościej. Czy korzystasz ze starszego typu tablicy partycji MBR? Jeżeli tak, stwórzmy system plików ext2 na /dev/sda1:

root # mkfs.ext2 /dev/sda1

Jeżeli używasz partycji GPT dla UEFI lub instalujesz system dla Raspberry Pi, będziesz chciał utworzyć system plików vfat na pierwszej partycji (w przypadku Raspberry Pi będzie to mmcblk0p1):

root # mkfs.vfat -F 32 /dev/sda1

Teraz zainicjujmy partycję wymiany. Ta partycja będzie używana jako pamięć wirtualna dla Twojego systemu Funtoo.

Na partycji wymiany nie jest możliwe utworzenie systemu plików, ponieważ nie jest ona używana do przechowywania plików. Inicjujemy ją za pomocą komendy mkswap. Następnie komendą swapon natychmiastowo aktywujemy w naszym środowisku, na wypadek gdyby była potrzebna podczas dalszego procesu instalacji:

root # mkswap /dev/sda2
root # swapon /dev/sda2

System plików na partycji głównej (root)

Teraz musimy utworzyć system plików na głównej partycji (root). To tutaj zagości Funtoo. Zalecamy system plików ext4 lub XFS. Pamiętaj, że niektóre systemy plików wymagają kompilacji (emerge) dodatkowych narzędzi przed ponownym uruchomieniem komputera. Więcej informacji znajduje się w poniższej tabeli:

System plikówRekomendowany do użycia na partycji root?Wymagana kompilacja (emerge) dodatkowych narzędzi
ext4TakBrak
XFSTaksys-fs/xfsprogs
reiserfsTak -- zwykle wymaga włączenia wsparcia w jądrze sys-fs/reiserfsprogs
zfsNie - tylko zaawansowani użytkownicysys-fs/zfs
btrfsNie - tylko zaawansowani użytkownicysys-fs/btrfs-progs
   Important

Nie zalecamy użytkownikom ustawiania ZFS lub BTRFS jako głównego systemu plików. Jest to o wiele bardziej złożone i zwykle nie jest konieczne. Zamiast tego wybierz XFS lub ext4. Systemy plików ZFS oraz BTRFS są wspierane na partycjach innych niż partycja główna root ponieważ jest to o wiele, wiele łatwiejsze do skonfigurowania. Zobacz ZFS i BTRFS po zakończeniu konfiguracji systemu Funtoo w celu skonfigurowania ZFS lub BTRFS jako dodatkowego magazynu danych.

Jeśli nie jesteś pewien, wybierz ext4. Oto jak utworzyć główny system plików ext4:

root # mkfs.ext4 /dev/sda3

... a oto jak stworzyć główny system plików XFS, jeśli wolisz używać XFS zamiast ext4:

root # mkfs.xfs /dev/sda3

Wszystkie systemy plików i partycja wymiany pamięci wirtualnej zostały zainicjowane, dzięki czemu można je zamontować (dołączyć do istniejącej hierarchii katalogów) i użyć do przechowywania danych. Jesteśmy gotowi, aby rozpocząć instalację Funtoo Linux na tych nowo utworzonych systemach plików.

Dodatkowe systemy plików

   Note

Może to być bardzo przydatne dla systemów na Raspberry Pi!

You may want to create additional filesystems for various parts of your Funtoo filesystem tree. It is not uncommon to place /home or /var on separate filesystems.

For Raspberry Pi, you may not have a lot of spare room on the card depending on the capacity of your microSD card, and it may make a lot of sense to put the entire /var filesystem on an external hard drive or solid state disk. This will not only ensure you don't run out of disk space, but can also improve performance since writes to the microSD card typically aren't that fast.

To do this, you will want to use fdisk or gdisk to create a partition on your external drive, and then use the mkfs.xfs or mkfs.ext4 commands to create a filesystem on the new partition. We will mount this new filesystem in the next step prior to extracting the stage3 tarball.

Install Guide, Chapter 5 < Prev Next >