Difference between revisions of "Install/MBR Partitioning/pl"

From Funtoo
Jump to navigation Jump to search
m
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 27: Line 27:
Teraz zaleca się usunięcie wszelkich istniejących tablic partycji MBR lub GPT na dysku, może to spowodować dezorientację systemu BIOS podczas uruchamiania komputera. Wpisujemy polecenie {{c|sgdisk}}:
Teraz zaleca się usunięcie wszelkich istniejących tablic partycji MBR lub GPT na dysku, może to spowodować dezorientację systemu BIOS podczas uruchamiania komputera. Wpisujemy polecenie {{c|sgdisk}}:


{{Warning|Spowoduje to, że wszelkie istniejące partycje będą wymazane! OSTRZEŻENIE: Zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych przed kontynuowaniem.}}
{{Warning|OSTRZEŻENIE: Spowoduje to, że wszelkie istniejące partycje będą wymazane! Zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych przed kontynuowaniem.}}


{{console|body=
{{console|body=
Line 117: Line 117:
Twoja nowa tablica partycji zostanie teraz zapisana na dysk.
Twoja nowa tablica partycji zostanie teraz zapisana na dysk.


{{Note|Partycjonowanie zakończone! Teraz, przejdź do rozdziału [[{{BASEPAGENAME}}#Creating filesystems|Creating filesystems]].}}
{{Note|Partycjonowanie zakończone! Teraz, przejdź do rozdziału [[Install/Creating_Filesystems/pl|Tworzenie systemu plików]].}}


<noinclude>{{InstallNavigation|num=3|prev=Prepare Disk|next=GPT Partitioning|align=right}}</noinclude>
<noinclude>{{InstallNavigation|num=3|prev=Prepare Disk|next=GPT Partitioning|align=right}}</noinclude>

Latest revision as of 08:25, November 2, 2020

Other languages:

Przewodnik Instalacji: Partycjonowanie (MBR)

Install Guide, Chapter 3 < Prev Next >

Starsza metoda (BIOS/MBR)

   Note

Użyj tej metody, jeżeli uruchamiasz system przy użyciu BIOS-u i jeżeli menu początkowe 'Funtoo LiveCD/DVD/USB' miało kolor jasnoniebieski. Jeśli zamierzasz użyć na dysku formatu UEFI/GPT, przejdź do następnego rozdziału Przewodnika.

Po pierwsze, dobrym pomysłem jest upewnienie się, że wybrałeś właściwy dysk twardy do partycjonowania. Wypróbuj poniższe polecenie i sprawdź, czy /dev/sda odpowiada urządzeniu, które chcesz podzielić na partycje:

root # fdisk -l /dev/sda

Disk /dev/sda: 640.1 GB, 640135028736 bytes, 1250263728 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: gpt

#     Start     End  Size Type      Name
 1     2048  1250263694 596.2G Linux filesyste Linux filesystem

Teraz zaleca się usunięcie wszelkich istniejących tablic partycji MBR lub GPT na dysku, może to spowodować dezorientację systemu BIOS podczas uruchamiania komputera. Wpisujemy polecenie sgdisk:

   Warning

OSTRZEŻENIE: Spowoduje to, że wszelkie istniejące partycje będą wymazane! Zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych przed kontynuowaniem.

root # sgdisk --zap-all /dev/sda

Creating new GPT entries.
GPT data structures destroyed! You may now partition the disk using fdisk or
other utilities.

Ta informacja również nie powinna Cię martwić, ponieważ operacja się powiodła:

***************************************************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory. 
***************************************************************

Teraz użyjemy fdisk żeby utworzyć tablicę partycji MBR oraz partycje:

root # fdisk /dev/sda

W programie fdisk, wykonaj następujące kroki:

Utwórz nową tablicę partycji:

Command (m for help): o ↵

Utwórz Partycję Rozruchową (boot):

Command (m for help): n ↵
Partition type (default p): 
Partition number (1-4, default 1): 
First sector: 
Last sector: +128M ↵

Utwórz Partycję Wymiany (swap):

Command (m for help): n ↵
Partition type (default p): 
Partition number (2-4, default 2): 
First sector: 
Last sector: +2G ↵
Command (m for help): t ↵ 
Partition number (1,2, default 2): 
Hex code (type L to list all codes): 82 ↵

Utwórz Partycję Główną (root):

Command (m for help): n ↵
Partition type (default p): 
Partition number (3,4, default 3): 
First sector: 
Last sector: 

Zweryfikuj poprawność utworzonych partycji (docelowych wpisów w tablicy partycji):

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x82abc9a6

Device  Boot   Start    End  Blocks Id System
/dev/sda1      2048  264191  131072 83 Linux
/dev/sda2     264192  4458495  2097152 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3    4458496 625142447 310341976 83 Linux

Zapisz tablicę partycji na dysk:

Command (m for help): w

Twoja nowa tablica partycji zostanie teraz zapisana na dysk.

   Note

Partycjonowanie zakończone! Teraz, przejdź do rozdziału Tworzenie systemu plików.

Install Guide, Chapter 3 < Prev Next >