Install/Mounting Filesystems/pl

From Funtoo
< Install
Revision as of 08:41, November 2, 2020 by Andrzej.obremski (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Przewodnik Instalacji: Montowanie systemu plików

Install Guide, Chapter 6 < Prev Next >

Zamontuj nowo utworzone systemy plików w następujący sposób, tworząc punkt montowania /mnt/funtoo przeznaczony do instalacji:

root # mkdir /mnt/funtoo
root # mount /dev/sda3 /mnt/funtoo
root # mkdir /mnt/funtoo/boot
root # mount /dev/sda1 /mnt/funtoo/boot

Jeżeli masz dodatkowe systemy plików utworzone wcześniej (takie jak /home albo /var), powinieneś je teraz zamontować, żeby po rozpakowaniu 'stage3' (co zrobimy w późniejszym etapie) systemy te zostały wypełnione potrzebnymi plikami. Wykonuje się to w następujący sposób:

root # mkdir /mnt/funtoo/var
root # mount /dev/sdb1 /mnt/funtoo/var
Install Guide, Chapter 6 < Prev Next >