Install/Prepare Disk/pl

From Funtoo
< Install
Revision as of 16:32, March 21, 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:

Przewodnik instalacji: Przygotowanie Dysku

Install Guide, Chapter 2 < Prev Next >

W tej sekcji musisz wybrać format dysku używany do uruchomiania systemu (oraz partycjonowania) - MBR lub UEFI/GPT. Jeżeli nie znasz różnic pomiędzy nimi, przejrzyj naszą stronę Disk Formats, żeby zapoznać się z opisem każdej z opcji i możliwych ograniczeń formatu. Zwykle bezpieczniej jest wybrać starszą metodę MBR dla dysków systemowych o rozmiarze mniejszym niż 2 TB. Większość nowoczesnych systemów komputerowych obsługuje zarówno MBR, jak i rozruch z UEFI.

MBR is the traditional way of booting a PC. It works by installing executable code on the boot sector of your hard drive, which starts the boot process. When you use MBR to boot, you must have BIOS booting enabled in your BIOS, use traditional MBR partitions on your disk which are created using the fdisk tool.

UEFI is the more modern way to boot a PC. It works using a boot loader that is built into your computer. Boot entries are created and stored in your computer's non-volatile memory. When you use UEFI to boot, you must have UEFI enabled in your BIOS, and use more modern GPT partitions which are created using the gdisk tool.

Generally, it's usually safe to pick the legacy MBR method for system disks under 2TB in size and most modern PC systems support MBR as well as UEFI booting.

   Note

For more information on differences between MBR and UEFI, see our Disk Formats page for an overview of each option and the trade-offs.

Ale przede wszystkim...

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności na dyskach upewnij się, że partycjonujesz właściwy dysk. Użyj komendy lsblk, aby wyświetlić listę wszystkich urządzeń blokowych w Twoim systemie, jak również partycji na tych urządzeniach blokowych:

root # lsblk
NAME     MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda       8:0  0 1.8T 0 disk 
├─sda1     8:1  0 512M 0 part 
├─sda2     8:2  0  8G 0 part [SWAP]
└─sda3     8:3  0 1.8T 0 part 
 ├─main-root 254:0  0 500G 0 lvm /
 └─main-data 254:1  0 1.3T 0 lvm /home
   Note

Jeżeli nie jesteś pewien który dysk jest który, możesz użyć polecenia lsblk -o MODEL,NAME,SIZE aby wyświetlić modele urządzeń przypisane do nazw /dev/sd? a, b, c ...

Upewnij się, że nie nadpiszesz żadnych ważnych danych i że wybrałeś właściwe urządzenie /dev/sd?. Powyżej, możesz zobaczyć, że dysk SATA sda zawiera trzy partycje: sda1, sda2 i sda3; oraz to, że sda3 zawiera woluminy LVM. Jeśli używasz dysku NVME, wtedy możesz zobaczyć opis urządzenia w podobnej postaci: nvme0n1, a Twoje partycje (jeśli istnieją) zostanią nazwane odpowiednio nvme0n1p1, nvme0n1p2, itd. Jeśli instalujesz system na karcie microSD do Raspberry Pi, urządzenie blokowe będzie miało zwykle przypisaną nazwę mmcblk0, a partycje będą miały końcówki (przyrostki) p1, p2, itd.

Po dwukrotnym skontrolowaniu docelowego urządzenia blokowego i upewnieniu się, że partycjonujesz właściwy dysk, przejdź do następnego kroku.

Install Guide, Chapter 2 < Prev Next >