Install/Setting the Date/pl

From Funtoo
< Install
Revision as of 08:45, November 2, 2020 by Andrzej.obremski (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Przewodnik Instalacji: Ustawianie Daty

Install Guide, Chapter 7 < Prev Next >
   Important

WAŻNE: Jeżeli data i godzina w Twoim systemie jest odległa od aktualnej (zwykle o miesiące lub lata), może to uniemożliwić menadżerowi pakietów 'Portage' prawidłowe pobieranie archiwów (tarballs) z kodem źródłowym. Wynika to z faktu, że niektóre paczki są pobierane przez protokół HTTPS, który używa certyfikatów SSL i są one oznaczone datą aktywacji i wygaśnięcia. Jeśli jednak czas systemowy jest stosunkowo bliski poprawnemu, prawdopodobnie na razie możesz pominąć ten krok.

Teraz nastąpił dobry moment na sprawdzenie, czy data i godzina są ustawione poprawnie na czas UTC (Uniwersalny Czas Koordynowany). Użyj polecenia date, aby zweryfikować ustawioną datę i godzinę:

root # date
Fri Jul 15 19:47:18 UTC 2011

Jeżeli data lub godzina wymagają korekty, zrób to używając date MMDDhhmmYYYY, pamiętając o formacie 24-godzinnym. Poniższy przykład zmienia datę i godzinę na „lipiec, 16, godzina 20:00, 2011r.” UTC:

root # date 071620002011
Fri Jul 16 20:00:00 UTC 2011

Kiedy ustawisz zegar systemowy, bardzo dobrym pomysłem jest skopiowanie ustawień do zegara sprzętowego, żeby były one zachowane po ponownym uruchomieniu komputera:

root # hwclock --systohc
Install Guide, Chapter 7 < Prev Next >