Translations:Install/Introduction/16/pl

From Funtoo
Revision as of 22:23, June 6, 2020 by Andrzej.obremski (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Styl dokumentacji
Proponujemy teraz wybór przeglądaj Przewodnik Instalacji w widoku "strona po stronie". Może on być bardziej odpowiedni dla użytkowników "on-line".