Translations:Install/Introduction/18/pl

From Funtoo
Revision as of 22:56, May 5, 2020 by Andrzej.obremski (talk | contribs) (Created page with ";Instrukcje Aktualizacji: Jeśli aktualizujesz Funtoo Linux 1.3 albo wcześniejsze wersje, proszę zapoznać się z Upgrade_Instructions/1.4-release|Funtoo Linux 1.4 Upgrade...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Instrukcje Aktualizacji
Jeśli aktualizujesz Funtoo Linux 1.3 albo wcześniejsze wersje, proszę zapoznać się z Funtoo Linux 1.4 Upgrade Instructions.