Open main menu

Funtoo β

Translations:Install/Introduction/6/tr

   Tip

Artık Kurulum Kılavuzunu bölüm bölüm okuyun ve göz atın.. Çevrimiçi kullanıcılar bunu daha uygun bulabilir.

Kuruluma Genel Bakış

Bu, Funtoo kurulum işlemine temel bir bakış: