Translations:Install/Configuration Files/9/pl

From Funtoo
Jump to: navigation, search

Pójdźmy naprzód i zobaczmy co mamy do zrobienia. Użyj nano -w <name_of_file> do edycji plików, argument "-w" wyłącza zawijanie wierszy, co jest przydatne podczas edycji plików konfiguracyjnych. Możesz wykonać operację kopiuj-wklej z przytoczonych tutaj przykładów.