Translations:Install/Introduction/11/tr

From Funtoo
Jump to: navigation, search
   Note

Funtoo Linux'taki en son değişiklikleri görmek için, Funtoo Linux 1.4 için Sürüm Notlarına bakabilirsiniz.