Translations:Install/Introduction/2/pl

From Funtoo
Jump to: navigation, search

Jeżeli masz doświadczenie w instalacji dystrybucji Gentoo wiele opisanych tu kroków będziesz znał. Mimo wszystko jest kilka różnic i dlatego przeczytaj dokument w całości. Jeżeli nie masz doświadczenia w instalacji systemu Linux bazującego na Gentoo lub dopiero zaznajamiasz się z podstawami systemu - Zapraszamy! Poniższy Przewodnik przygotowany został tak, by był zrozumiały dla nowych użytkowników.