Translations:Install/Introduction/16/pl

From Funtoo
Jump to: navigation, search
Styl dokumentacji
Proponujemy teraz wybór przeglądaj Przewodnik Instalacji w widoku "strona po stronie". Może on być bardziej odpowiedni dla użytkowników "on-line".