Install/Configuration Files/pl

From Funtoo
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Install/Configuration Files and the translation is 42% complete.

Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский

Przewodnik Instalacji: Konfiguracja Systemu

Install Guide, Chapter 11 < Prev Next >

Jak można by się spodziewać po dystrybucji Linuksa, pliki konfiguracyjne w Funtoo mają swój udział. Edycja jednego pliku jest absolutnie wymagana, żeby zapewnić pomyślny start systemu Funtoo Linux, jest to /etc/fstab. Pozostałe są opcjonalne.

Używanie edytora Nano

Domyślny edytor zawarty w środowisku 'chroot' nazywa się nano. Aby edytować jeden z plików z tabeli poniżej, uruchom 'nano' w następujący sposób:

chroot # nano -w /etc/fstab

Kiedy jesteś w edytorze, możesz używać klawiszy strzałek aby poruszać kursorem, pospolite klawisze takie jak [BACKSPACE] i [DELETE] działają zgodnie z oczekiwaniem. Aby zapisać plik naciśnij [CTRL-X] i wybierz t kiedy wyświetli się pytanie "Zapisać zmodyfikowany bufor?".

Pliki konfiguracyjne

Oto pełna lista plików, które możesz edytować, w zależności od Twoich potrzeb:

PlikCzy muszę edytować?Opis
/etc/fstab TAK - wymagane Punkty montowania wszystkich systemów plików używanych podczas uruchamiania systemu. Ten plik musi odzwierciedlać konfigurację partycji na dysku. Poniżej poprowadzimy Cię w celu modyfikacji tego pliku.
/etc/localtime Możesz - zalecane Twoja strefa czasowa, która jest domyślnie ustawiona na UTC jeśli nie została zmieniona. Powinien to być symboliczny link do czegoś znajdującego się w /usr/share/zoneinfo (np. /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw).
/etc/portage/make.conf Możesz - zalecane Parametry używane przez gcc (kompilator), portage i make. "Zauważ że normalnym jest, gdy ten plik jest pusty, ponieważ w Funtoo wiele ustawień przeszło do naszego rozszerzonego Systemu Profili."
/etc/conf.d/hostname Możesz - zalecane Używany do ustawienia systemowej nazwy hosta. Ustaw odpowiednią zmienną hostname, jeżeli taką posiadasz (z kropkami, np. foo.funtoo.org). W przeciwnym wypadku ustaw nazwę lokalnego systemu bez kropek, np. foo. Domyślną nazwą jest localhost jeśli nie została zmieniona.
/etc/hosts NIE You no longer need to manually set the hostname in this file. This file is automatically generated by /etc/init.d/hostname.
/etc/conf.d/keymaps Opcjonalnie Keyboard mapping configuration file (for console pseudo-terminals). Set if you have a non-US keyboard. See Funtoo Linux Localization.
/etc/conf.d/hwclock Opcjonalnie How the time of the battery-backed hardware clock of the system is interpreted (UTC or local time). Linux uses the battery-backed hardware clock to initialize the system clock when the system is booted.
/etc/conf.d/modules Opcjonalnie Kernel modules to load automatically at system startup. Typically not required. See Additional Kernel Resources for more info.
/etc/conf.d/consolefont Opcjonalnie Allows you to specify the default console font. To apply this font, enable the consolefont service by running rc-update add consolefont.
profiles Opcjonalnie Some useful portage settings that may help speed up intial configuration.

Jeśli instalujesz angielską wersję Funtoo, masz szczęście, ponieważ większość plików konfiguracyjnych może być używana bez żadnych zmian. Jeżeli instalujesz system dla innego języka, nie martw się. Przeprowadzimy Cię przez niezbędne kroki konfiguracji na stronie Funtoo Linux Localization, a jeśli zajdzie taka potrzeba, zawsze znajdziesz wiele przyjaznego, pomocnego wsparcia. (Zobacz Getting Help)

Pójdźmy naprzód i zobaczmy co mamy do zrobienia. Użyj nano -w <name_of_file> do edycji plików, argument "-w" wyłącza zawijanie wierszy, co jest przydatne podczas edycji plików konfiguracyjnych. Możesz wykonać operację kopiuj-wklej z przytoczonych tutaj przykładów.

   Warning

WAŻNE JEST ŻEBY EDYTOWAĆ PLIK /etc/fstab PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEM KOMPUTERA!!! Potrzebujesz modyfikacji obydwu kolumn „fs” i „type”, aby dopasować ustawienia partycji i systemów plików utworzonych za pomocą gdisk albo fdisk. Ominięcie tego kroku może uniemożliwić pomyślne uruchomienie Funtoo Linux.

/etc/fstab

/etc/fstab is used by the mount command which is run when your system boots. Lines in this file inform mount about filesystems to be mounted and how they should be mounted. In order for the system to boot properly, you must edit /etc/fstab and ensure that it reflects the partition configuration you used earlier in the install process. If you can't remember the partition configuration that you used earlier, the lsblk command may be of help to you:

chroot # nano -w /etc/fstab
   /etc/fstab - An example fstab file
# The root filesystem should have a pass number of either 0 or 1.
# All other filesystems should have a pass number of 0 or greater than 1.
#
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
#
# See the manpage fstab(5) for more information.
#
# <fs>	   <mountpoint> <type> <opts>     <dump/pass>

/dev/sda1  /boot     ext2  noauto,noatime 1 2
/dev/sda2  none     swap  sw       0 0
/dev/sda3  /       ext4  noatime    0 1
#/dev/cdrom /mnt/cdrom  auto  noauto,ro   0 0
   Note

If you're using UEFI to boot, change the /dev/sda1 line so that it says vfat instead of ext2. Similarly, make sure that the /dev/sda3 line specifies either xfs or ext4, depending on which filesystem you chose earlier on in the installation process when you created filesystems.

/etc/localtime

/etc/localtime is used to specify the timezone that your machine is in, and defaults to UTC. If you would like your Funtoo Linux system to use local time, you should replace /etc/localtime with a symbolic link to the timezone that you wish to use.

chroot # ln -sf /usr/share/zoneinfo/MST7MDT /etc/localtime

The above sets the timezone to Mountain Standard Time (with daylight savings). Type ls /usr/share/zoneinfo to list available timezones. There are also sub-directories containing timezones described by location.

/etc/portage/make.conf

USE flags define what functionality is enabled when packages are built. It is not recommended to add a lot of USE flags during installation; you should wait until you have a working, bootable system before changing your USE flags. A USE flag prefixed with a minus ("-") sign tells Portage not to use the flag when compiling. A Funtoo guide to USE flags will be available in the future. For now, you can find out more information about USE flags in the Gentoo Handbook.

/etc/conf.d/hwclock

If you dual-boot with Windows, you'll need to edit this file and change the value of clock from UTC to local, because Windows will set your hardware clock to local time every time you boot Windows. Otherwise you normally wouldn't need to edit this file.

chroot # nano -w /etc/conf.d/hwclock

Localization

By default, Funtoo Linux is configured with Unicode (UTF-8) enabled, and for the US English locale and keyboard. If you would like to configure your system to use a non-English locale or keyboard, see Funtoo Linux Localization.

Install Guide, Chapter 11 < Prev Next >