Install/Configuration Files/pl

From Funtoo
< Install
Revision as of 16:34, March 21, 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Przewodnik Instalacji: Konfiguracja Systemu

Install Guide, Chapter 11 < Prev Next >

Jak można by się spodziewać po dystrybucji Linuksa, pliki konfiguracyjne w Funtoo mają swój udział. Edycja jednego pliku jest absolutnie wymagana, żeby zapewnić pomyślny start systemu Funtoo Linux, jest to /etc/fstab. Pozostałe są opcjonalne.

Używanie edytora Nano

Domyślny edytor zawarty w środowisku 'chroot' nazywa się nano. Aby edytować jeden z plików z tabeli poniżej, uruchom 'nano' w następujący sposób:

chroot # nano -w /etc/fstab

Kiedy jesteś w edytorze, możesz używać klawiszy strzałek aby poruszać kursorem, pospolite klawisze takie jak [BACKSPACE] i [DELETE] działają zgodnie z oczekiwaniem. Aby zapisać plik naciśnij [CTRL-X] i wybierz t kiedy wyświetli się pytanie "Zapisać zmodyfikowany bufor?".

When in the editor, you can use arrow keys to move the cursor, and common keys like backspace and delete will work as expected. To save the file, press Control-X, and answer y when prompted to save the modified buffer if you would like to save your changes.

We will edit the /etc/fstab file later, when we set up the boot loader.

Pliki konfiguracyjne

Oto pełna lista plików, które możesz edytować, w zależności od Twoich potrzeb:

PlikCzy muszę edytować?Opis
/etc/fstab TAK - wymagane Punkty montowania wszystkich systemów plików używanych podczas uruchamiania systemu. Ten plik musi odzwierciedlać konfigurację partycji na dysku. Poniżej poprowadzimy Cię w celu modyfikacji tego pliku.
/etc/localtime Możesz - zalecane Twoja strefa czasowa, która jest domyślnie ustawiona na UTC jeśli nie została zmieniona. Powinien to być symboliczny link do czegoś znajdującego się w /usr/share/zoneinfo (np. /usr/share/zoneinfo/Europe/Warsaw).
/etc/portage/make.conf Możesz - zalecane Parametry używane przez gcc (kompilator), portage i make. "Zauważ że normalnym jest, gdy ten plik jest pusty, ponieważ w Funtoo wiele ustawień przeszło do naszego rozszerzonego Systemu Profili."
/etc/conf.d/hostname Możesz - zalecane Używany do ustawienia systemowej nazwy hosta. Ustaw odpowiednią zmienną hostname, jeżeli taką posiadasz (z kropkami, np. foo.funtoo.org). W przeciwnym wypadku ustaw nazwę lokalnego systemu bez kropek, np. foo. Domyślną nazwą jest localhost jeśli nie została zmieniona.
/etc/hosts NIE You no longer need to manually set the hostname in this file. This file is automatically generated by /etc/init.d/hostname.
/etc/conf.d/keymaps Opcjonalnie Keyboard mapping configuration file (for console pseudo-terminals). Set if you have a non-US keyboard. See Funtoo Linux Localization.
/etc/conf.d/hwclock Opcjonalnie How the time of the battery-backed hardware clock of the system is interpreted (UTC or local time). Linux uses the battery-backed hardware clock to initialize the system clock when the system is booted.
/etc/conf.d/modules Opcjonalnie Kernel modules to load automatically at system startup. Typically not required. See Additional Kernel Resources for more info.
/etc/conf.d/consolefont Opcjonalnie Allows you to specify the default console font. To apply this font, enable the consolefont service by running rc-update add consolefont.
profiles Opcjonalnie Some useful portage settings that may help speed up intial configuration.

Jeśli instalujesz angielską wersję Funtoo, masz szczęście, ponieważ większość plików konfiguracyjnych może być używana bez żadnych zmian. Jeżeli instalujesz system dla innego języka, nie martw się. Przeprowadzimy Cię przez niezbędne kroki konfiguracji na stronie Funtoo Linux Localization, a jeśli zajdzie taka potrzeba, zawsze znajdziesz wiele przyjaznego, pomocnego wsparcia. (Zobacz Getting Help)

Pójdźmy naprzód i zobaczmy co mamy do zrobienia. Użyj nano -w <name_of_file> do edycji plików, argument "-w" wyłącza zawijanie wierszy, co jest przydatne podczas edycji plików konfiguracyjnych. Możesz wykonać operację kopiuj-wklej z przytoczonych tutaj przykładów.

   Warning

WAŻNE JEST ŻEBY EDYTOWAĆ PLIK /etc/fstab PRZED PONOWNYM URUCHOMIENIEM KOMPUTERA!!! Potrzebujesz modyfikacji obydwu kolumn „fs” i „type”, aby dopasować ustawienia partycji i systemów plików utworzonych za pomocą gdisk albo fdisk. Ominięcie tego kroku może uniemożliwić pomyślne uruchomienie Funtoo Linux.

/etc/localtime

/etc/localtime is used to specify the timezone that your machine is in, and defaults to UTC. If you would like your Funtoo Linux system to use local time, you should replace /etc/localtime with a symbolic link to the timezone that you wish to use.

chroot # rm -f /etc/localtime
chroot # ln -sf /usr/share/zoneinfo/MST7MDT /etc/localtime

The above sets the timezone to Mountain Standard Time (with daylight savings). Type ls /usr/share/zoneinfo to list available timezones. There are also sub-directories containing timezones described by location.

/etc/conf.d/hwclock

If you dual-boot with Windows, you'll need to edit this file and change the value of clock from UTC to local, because Windows will set your hardware clock to local time every time you boot Windows. Otherwise you normally wouldn't need to edit this file.

chroot # nano -w /etc/conf.d/hwclock

Localization

By default, Funtoo Linux is configured with Unicode (UTF-8) enabled, and for the US English locale and keyboard. If you would like to configure your system to use a non-English locale or keyboard, see Funtoo Linux Localization.

Install Guide, Chapter 11 < Prev Next >