Difference between revisions of "Install/Download and Extract Stage3/pl"

From Funtoo
Jump to navigation Jump to search
(Created page with ";Wybierz ''{{c|gnome}}'' gdy...: Paczka obrazu ''{{c|gnome}}'', jeśli jest dostępna, zawiera pełne środowisko graficzne GNOME, a także przeglądarkę Firefox zoptymalizow...")
(Updating to match new version of source page)
(47 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
== Pobieranie i rozpakowanie 'Stage3' ==
== Pobieranie i rozpakowanie 'Stage3' ==
</includeonly><noinclude><languages/>
</includeonly><noinclude><languages/>
= Przewodnik Instalacji: Pobieranie i rozpakowanie 'Stage3' =
= Przewodnik Instalacji: Pobieranie i rozpakowanie 'stage3' =


<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{{InstallNavigation|num=8|prev=Setting the Date|next=Chroot}}</noinclude>
{{InstallNavigation|num=8|prev=Setting the Date|next=Chroot}}</noinclude>
</div>


Teraz, gdy utworzony został system plików oraz ustawiony zegar sprzętowy i systemowy, następnym krokiem jest pobranie paczki (tarball) inicjującej 'Stage 3'. Jest to wstępnie skompilowany system używany jako punkt wyjścia do instalacji Funtoo Linux.   
Teraz, gdy utworzyliśmy system plików oraz ustawiony został zegar sprzętowy i systemowy, następnym krokiem jest pobranie paczki inicjującej 'stage3'. Jest to wstępnie skompilowany system używany jako punkt wyjścia do instalacji Funtoo Linux.   


Żeby pobrać poprawną wersję Funtoo Linux dla swojego systemu, przejdź na stronę [[Subarches]]. 'Subarches' (sub-architektury) zawierają kompilacje Funtoo Linux, które zostały zaprojektowane do działania na określonym typie procesora, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność. Korzystają one również z zestawów instrukcji dostępnych dla określonego procesora.
<div class="mw-translate-fuzzy">
Żeby pobrać poprawną wersję Funtoo dla swojego komputera, przejdź na stronę [[Subarches]]. Sub-architektury zawierają kompilacje, które zostały zaprojektowane do działania na określonym typie procesora, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność. Korzystają one również z zestawów instrukcji dostępnych dla danego CPU.
</div>


==== Co to sub-architektury? ====
==== Co to sub-architektury? ====


Z listy 'subarch' w [[Subarches]] wybierz pożądany poziom optymalizacji. System zbudowany specjalnie dla twojego procesora będzie działał szybciej niż system mniej zoptymalizowany. W przypadku nowoczesnego systemu Intel lub AMD można bezpiecznie wybrać dokładny poziom optymalizacji dla rodziny (family) posiadanego przez Ciebie procesora. Zapewni to najlepszą możliwą wydajność.
Z listy 'subarch' w [[Subarches]] wybierz pożądany poziom optymalizacji. System zbudowany specjalnie dla Twojego procesora będzie działał szybciej niż system mniej zoptymalizowany. W przypadku nowoczesnego systemu Intel lub AMD można bezpiecznie wybrać dokładny poziom optymalizacji dla rodziny posiadanego przez Ciebie procesora (processor family). Zapewni to najlepszą możliwą wydajność.


If you are using a virtualization technology to run Funtoo Linux and your VM may be used on different types of hardware, then it's recommended that you use a stage3 that is optimized for the oldest CPU instruction set that your VM will run on, or a more generic image if it may run on both AMD and Intel processors.
Jeśli używasz technologii wirtualizacji, aby uruchomić Funtoo i Twoja Maszyna Wirtualna (VM) może być używana na komputerach różnego typu, wtedy zalecane jest użycie paczki 'stage3', która jest zoptymalizowana dla najstarszego typu CPU na którym uruchomi się VM. Bardziej ogólny obraz (generic), jeśli będzie ona uruchamiana na obydwu typach procesora: AMD i Intel.


Jak już znajdziesz odpowiedni 'subarch' w [[Subarches]], prawdopodobnie będziesz miał do wyboru kilka paczek instalacyjnych. Kolejna część pomoże Tobie zrozumieć, którą wybrać.
Jak już znajdziesz odpowiedni 'subarch' w [[Subarches]], prawdopodobnie będziesz miał do wyboru kilka paczek instalacyjnych. Kolejna część pomoże Tobie zrozumieć, którą wybrać.


==== Która paczka (tarball) z obrazem systemu? ====  
==== Która paczka z obrazem systemu? ====  


Zawsze możesz samemu wybrać obraz instalacyjny za pośrednictwem [https://build.funtoo.org https://build.funtoo.org], a także korzystając ze strony Subarches . Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru najlepszego archiwum {{c|.tar.xz}} do pobrania. Kiedy wybierasz paczkę (tarball):
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{{VMwareBlurb}}
</div>


;''Pick {{c|1.4-release-std}}.'': Jest to wydanie 1.4 Funtoo, nasze obecne wydanie.
Zawsze możesz samemu wybrać obraz instalacyjny za pośrednictwem [https://build.funtoo.org https://build.funtoo.org], a także korzystając ze strony Subarches . Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru najlepszego archiwum {{c|.tar.xz}} do pobrania.
Dokonaj wyboru:


;''Wybierz odpowiednią sub-architekturę dla rodziny procesora (processor family) platformy na której wykonujesz instalację'': To zapewni najszybsze działanie systemu.
;''Wybierz {{c|1.4-release-std}}.'': Jest to wydanie 1.4 Funtoo, nasze obecne wydanie.


;Wybierz ''{{c|stage3}}'' gdy...: 'Tarball' ''{{c|stage3}}'' jest bardziej tradycyjne, cechuje się minimalną instalacją w trybie tekstowym. Następnie kompilujesz system do pożądanej funkcjonalności używając {{c|emerge}}.
;''Wybierz odpowiednią sub-architekturę dla rodziny procesora (processor family) posiadanego komputera.'': To zapewni najszybsze działanie systemu.


;Wybierz ''{{c|gnome}}'' gdy...: Paczka obrazu ''{{c|gnome}}'', jeśli jest dostępna, zawiera pełne środowisko graficzne GNOME, a także przeglądarkę Firefox zoptymalizowaną dla Twojego sprzętu. Po instalacji możesz dodatkowo spersonalizować system.
;Wybierz ''{{c|stage3}}'', gdy...: Tarball ''{{c|stage3}}'' jest bardziej tradycyjny, cechuje się minimalną instalacją w trybie tekstowym. Następnie kompilujesz system do pożądanej funkcjonalności używając {{c|emerge}}.


;The ''{{c|lxd}}'' image for...: The ''{{c|lxd}}'' image is for use with [[LXD]], and is not used for installing directly on a desktop or laptop, so you should not select this option for regular installs.
<div class="mw-translate-fuzzy">
;Wybierz ''{{c|gnome}}'', gdy...: Paczka obrazu ''{{c|gnome}}'' (jeżeli jest dostępna) zawiera pełne środowisko graficzne GNOME, a także przeglądarkę Firefox zoptymalizowaną dla Twojego sprzętu. Po instalacji możesz dodatkowo spersonalizować system.
</div>


==== Download the Stage3 ====
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
;The ''{{c|lxd}}'' image for...: The ''{{c|lxd}}'' image is for use with [[LXD]], and is not used for installing directly on a desktop or laptop, so you should not select this option for regular installs. To install, first download and then {{c|lxc image import <name>.tar.xz --alias funtoo}} and then you can {{c|lxc  launch funtoo my_container}}.
</div>


Once you have found the stage3 that you would like to download, use {{c|wget}} to download the Stage 3 tarball you have chosen to use as the basis for your new Funtoo Linux system. It should be saved to the {{f|/mnt/funtoo}} directory as follows:
==== Pobieranie i rozpakowanie 'stage3' ====


Gdy tylko znajdziesz odpowiednią paczkę, użyj {{c|wget}} żeby pobrać obraz, który wybrałeś jako podstawę dla nowego systemu Funtoo Linux. Powinien on zostać zapisany w katalogu {{f|/mnt/funtoo}}, co nastąpi po wpisaniu:
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
{{console|body=
{{console|body=
###i## cd /mnt/funtoo
###i## cd /mnt/funtoo
###i## wget https://build.funtoo.org/1.4-release-std/x86-64bit/generic_64/stage3-latest.tar.xz
###i## wget https://build.funtoo.org/1.4-release-std/x86-64bit/generic_64/stage3-latest.tar.xz
}}
}}
</div>
==== Zweryfikuj pobrane archiwum (tarball) ====
Archiwa 'stage' są podpisane za pomocą GPG przez serwer na którym zostały stworzone. Dobrą praktyką jest weryfikacja [https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature#Applications authenticity and integrity] pobranych plików, jeżeli jest to możliwe. Instrukcję, jak importować i uwierzytelniać klucze GPG, znajdziesz [[GPG_Signatures|our wiki page about GPG signatures]].


Once the stage is downloaded, extract the contents with the following command, substituting in the actual name of your Stage 3 tarball:
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
Then, you can download the stage3's GPG signature and use the {{c|gpg --verify}} command in order to verify your tarball:
{{console|body=
{{console|body=
###i## tar --numeric-owner -xpf stage3-latest.tar.xz
###i## wget https://build.funtoo.org/1.4-release-std/x86-64bit/generic_64/stage3-latest.tar.xz.gpg
###i## gpg --verify stage3-latest.tar.xz.gpg stage3-latest.tar.xz
}}
}}
{{Important|It is very important to use both {{c|tar}}'s "{{c|'''--numeric-owner'''}}" and "{{c|'''p'''}}" option when extracting the Stage 3 tarball - it tells {{c|tar}} to ''preserve'' any permissions and ownership that exists within the archive, and use the user IDs and group IDs defined in the archive rather than adapting them to match those of the LiveCD. Without this option, your Funtoo Linux filesystem permissions will be incorrect.}}
</div>
 
Po pobraniu 'tarbal'a i jego weryfikacji, wyodrębnij zawartość przy pomocy następującej komendy, zastępując nazwę archiwum rzeczywistą nazwą pobranego pliku:
{{console|body=
###i## tar --numeric-owner --xattrs --xattrs-include='*' -xpf stage3-latest.tar.xz
}}
{{Important|BARDZO WAŻNE jest użycie wszystkich parametrów zawartych wyżej. Zobacz poniżej szczegóły.}}
 
Oto, co powoduje dopisanie następującego parametru do programu {{c|tar}}:
 
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
;{{c|--numeric-owner}}: Without this option, {{c|tar}} will map ownership and group ownership based on the UID to user and GID to group mappings as defined on the LiveCD. We don't want this -- we want the ''numeric values'' of the UIDs and GIDs in the tarball to be preserved on disk, so when your Funtoo Linux system boots, the UIDs and GIDs are set correctly for Funtoo. That is what this option tells {{c|tar}} to do.
;{{c|1=--xattrs --xattrs-include='*'}}: Funtoo Linux uses filesystem extended attributes to set Linux capabilities, which allow for certain programs such as {{c|ping}} to have enhanced privileges without having to be fully 'suid root'. Even with the {{c|-p}} option, {{c|tar}} will not restore extended attributes we need unless these two options are specified.
;{{c|-xpf}}: This instructs {{c|tar}} to extract ({{c|x}}), preserve regular permissions and ownership ({{c|p}}), and use the filename ({{c|f}}) specified.
<noinclude>{{InstallNavigation|num=8|prev=Setting the Date|next=Chroot|align=right}}</noinclude>
<noinclude>{{InstallNavigation|num=8|prev=Setting the Date|next=Chroot|align=right}}</noinclude>
</div>

Revision as of 05:59, November 16, 2021

Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Przewodnik Instalacji: Pobieranie i rozpakowanie 'stage3'

Install Guide, Chapter 8 < Prev Next >

Teraz, gdy utworzyliśmy system plików oraz ustawiony został zegar sprzętowy i systemowy, następnym krokiem jest pobranie paczki inicjującej 'stage3'. Jest to wstępnie skompilowany system używany jako punkt wyjścia do instalacji Funtoo Linux.

Żeby pobrać poprawną wersję Funtoo dla swojego komputera, przejdź na stronę Subarches. Sub-architektury zawierają kompilacje, które zostały zaprojektowane do działania na określonym typie procesora, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność. Korzystają one również z zestawów instrukcji dostępnych dla danego CPU.

Co to są sub-architektury?

Z listy 'subarch' w Subarches wybierz pożądany poziom optymalizacji. System zbudowany specjalnie dla Twojego procesora będzie działał szybciej niż system mniej zoptymalizowany. W przypadku nowoczesnego systemu Intel lub AMD można bezpiecznie wybrać dokładny poziom optymalizacji dla rodziny posiadanego przez Ciebie procesora (processor family). Zapewni to najlepszą możliwą wydajność.

Jeśli używasz technologii wirtualizacji, aby uruchomić Funtoo i Twoja Maszyna Wirtualna (VM) może być używana na komputerach różnego typu, wtedy zalecane jest użycie paczki 'stage3', która jest zoptymalizowana dla najstarszego typu CPU na którym uruchomi się VM. Bardziej ogólny obraz (generic), jeśli będzie ona uruchamiana na obydwu typach procesora: AMD i Intel.

Jak już znajdziesz odpowiedni 'subarch' w Subarches, prawdopodobnie będziesz miał do wyboru kilka paczek instalacyjnych. Kolejna część pomoże Tobie zrozumieć, którą wybrać.

Która paczka z obrazem systemu?

Our desktop environment stages (GNOME, Cinnamon, etc.) now support seamless installation on VMware Workstation Pro virtual machines. We highly recommend you enable 3D Accelerated Video for your VM, which is not enabled by default. Click here for more info.

Zawsze możesz samemu wybrać obraz instalacyjny za pośrednictwem https://build.funtoo.org, a także korzystając ze strony Subarches . Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru najlepszego archiwum .tar.xz do pobrania. Dokonaj wyboru:

Wybierz 1.4-release-std.
Jest to wydanie 1.4 Funtoo, nasze obecne wydanie.
Wybierz odpowiednią sub-architekturę dla rodziny procesora (processor family) posiadanego komputera.
To zapewni najszybsze działanie systemu.
Wybierz stage3, gdy...
Tarball stage3 jest bardziej tradycyjny, cechuje się minimalną instalacją w trybie tekstowym. Następnie kompilujesz system do pożądanej funkcjonalności używając emerge.
Wybierz gnome, gdy...
Paczka obrazu gnome (jeżeli jest dostępna) zawiera pełne środowisko graficzne GNOME, a także przeglądarkę Firefox zoptymalizowaną dla Twojego sprzętu. Po instalacji możesz dodatkowo spersonalizować system.
The lxd image for...
The lxd image is for use with LXD, and is not used for installing directly on a desktop or laptop, so you should not select this option for regular installs. To install, first download and then lxc image import <name>.tar.xz --alias funtoo and then you can lxc launch funtoo my_container.

Pobieranie i rozpakowanie 'stage3'

Gdy tylko znajdziesz odpowiednią paczkę, użyj wget żeby pobrać obraz, który wybrałeś jako podstawę dla nowego systemu Funtoo Linux. Powinien on zostać zapisany w katalogu /mnt/funtoo, co nastąpi po wpisaniu:

root # cd /mnt/funtoo
root # wget https://build.funtoo.org/1.4-release-std/x86-64bit/generic_64/stage3-latest.tar.xz

Zweryfikuj pobrane archiwum (tarball)

Archiwa 'stage' są podpisane za pomocą GPG przez serwer na którym zostały stworzone. Dobrą praktyką jest weryfikacja authenticity and integrity pobranych plików, jeżeli jest to możliwe. Instrukcję, jak importować i uwierzytelniać klucze GPG, znajdziesz our wiki page about GPG signatures.

Then, you can download the stage3's GPG signature and use the gpg --verify command in order to verify your tarball:

root # wget https://build.funtoo.org/1.4-release-std/x86-64bit/generic_64/stage3-latest.tar.xz.gpg
root # gpg --verify stage3-latest.tar.xz.gpg stage3-latest.tar.xz

Po pobraniu 'tarbal'a i jego weryfikacji, wyodrębnij zawartość przy pomocy następującej komendy, zastępując nazwę archiwum rzeczywistą nazwą pobranego pliku:

root # tar --numeric-owner --xattrs --xattrs-include='*' -xpf stage3-latest.tar.xz
   Important

BARDZO WAŻNE jest użycie wszystkich parametrów zawartych wyżej. Zobacz poniżej szczegóły.

Oto, co powoduje dopisanie następującego parametru do programu tar:

--numeric-owner
Without this option, tar will map ownership and group ownership based on the UID to user and GID to group mappings as defined on the LiveCD. We don't want this -- we want the numeric values of the UIDs and GIDs in the tarball to be preserved on disk, so when your Funtoo Linux system boots, the UIDs and GIDs are set correctly for Funtoo. That is what this option tells tar to do.
--xattrs --xattrs-include='*'
Funtoo Linux uses filesystem extended attributes to set Linux capabilities, which allow for certain programs such as ping to have enhanced privileges without having to be fully 'suid root'. Even with the -p option, tar will not restore extended attributes we need unless these two options are specified.
-xpf
This instructs tar to extract (x), preserve regular permissions and ownership (p), and use the filename (f) specified.
Install Guide, Chapter 8 < Prev Next >